Tietosuoja ja rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain 10§:n mukainen tietosuoja, ja -rekisteriseloste

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Lahdenuutiset osoitteessa: lahdeuutiset.fi (.com,.net) ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ

Lahden uutiset

Poste restante

15100 LAHTI

asiakaspalvelu (@) lahdenuutiset.com

REKISTERIN NIMI

Lahden uutiset asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde, lukijat ja yhteistyökumppanit.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Lahden uutiset asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä lukijoiden käyttäytymisseuranta. Lukijan ja yhteistyökumppaneiden suhteiden hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Lahden uutiset toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja mainosten tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, yritys ja muut käyttäjän ja käyttäjän selaimen ilmoittamat tiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Lahdenuutisten käytössä, paitsi Lahden uutistenkäyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai muuhun tätä verrattavaan asiaan. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Lahden uutisten ulkopuolelle paitsi laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa, esimerkiksi: poliisille tai muulle viranomaiselle oikeuden päätöksellä.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Asiakastiedot ja tilaukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. /asiakaspalvelu (@) lahdenuutiset.com

MARKKINOINTILUVAN PERUMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

Translate »
RSS
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
LinkedIn
Instagram